Business is booming.

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketin Özellikleri ve Avantajları

0 321

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketler Nasıl Kurulur? Anonim Şirket Kurmak İçin Ne Kadar Sermaye Olması Gerekir? Bu yazımda sizlere bu başlıklar hakkında bilgi vereceğim.

Anonim Şirket Nedir?

Sermaye şirketleri grubunda yer almaktadır. Sermaye şirketlerinin bütün özelliklerini taşıyan, belli başlı hedefler ve amaçlar doğrultusundan kurulan birçok ekonomik faaliyeti bulunan şirketlerdir. Anonim şirketler menkul kıymet çıkarabilmektedir. Anonim şirketlerin yönetimi kurul esaslarının çoğunluğuna göre olmaktadır.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE
NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR! (Ücretsiz VİOP Deneme Hesabı Açmak için Tıklayın!)

Anonim şirketler hisse senedi çıkarabilmektedir. Anonim şirketler tahvil vb. menkul kıymet çıkarabilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirket Nedir?

Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir.

KOÇ HOLDİNG KURULUŞ

Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

  • Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyet ve amaç için kurulabilirler.
  • Ana sözleşmelerinde şirketin konusunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
  • Ticari unvan ile kayıt yapılması zorunluluğu vardır.
  • Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Mevcut TTK’na göre bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şart iken, yeni TTK ile anonim şirket kurulması için bir veya daha fazla kurucunun var olması yeterlidir (Yeni TTK Md.338). Böylelikle yeni TTK ile tek kişinin anonim şirket kurabilmesine olanak sağlanmıştır. (YENİ MADDE)
  • Yeni TTK’na göre, esas sermaye 50.000 TL’sından ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka  açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 TL’sından  aşağı olamaz (Yeni TTK Md. 332).
  • Anonim şirketlerde hisse devri kolaydır. Menkul kıymet olarak el değiştirir. Kuruluş sırasında ayni (mal, eşya) olarak konan sermaye karşılığında alınan hisse senetleri iki yıl geçmedikçe satılamaz.
  • Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Verginin muhatabı şirkettir.
  • Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı sadece anonim şirketlere verilmiştir.
  • Anonim şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişilik ticaret siciline tescille gerçekleşir.
  • Anonim şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.

Anonim Şirketin Kuruluş Aşaması Nasıl Olmaktadır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kurulan anonim şirketlerinin, şirketin kuruluşundan itibaren 30 gün içerisinde, şirketin bulunduğu ofisinin yer ticaret siciline tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir.

Bir şirket kurulurken, şirketin temel kaynağı olan ana sözleşmesinde, özetle yer alacak bilgiler arasında şunlar yer almak zorundadır; Kurulacak anonim şirketin açık unvanı yazılması gerekmektedir. Şirketin varsa ortakları açıkça belirtilmeli ve hisse tutarları ne kadarsa yazılmalıdır. Şirketin merkez adresi neresi olmalı bu bilgi mutlaka olmalıdır.

Şirketin genel müdürü kimdir. Şirketin sermayesinin %25’i peşin ödenirken, geriye kalan %75’in ne zaman ödeneceği belirtilmelidir. Sermaye konusu çok kritiktir ve şirket sermayesinin, şirket kuruluşundan sonra, yeterli geliri elde edene kadar geçen sürede, şirketin hayatta kalmasını sağlayacak miktarda olması önemlidir.

Anonim Şirketleri Organları Nelerdir?

Yönetim ile İgili Organlar: Anonim şirketlerin başlıca organları şunlardır:

– Genel kurul
– Yönetim kurulu
– Genel müdür ve diğer müdürler
– Denetçiler

Anonim Şirketlerin Defterleri

Anonim şirketlerin TUTMASI ZORUNLU OLDUĞU defterler şunlardır;

– Yevmiye defteri
– Büyük defter
– Envanter ve bilanço defteri
– Genel kurul karar defteri
– Yönetim kurulu karar defteri
– Pay sahipleri defteri
– Pay defteri
– Tahvil defteri

ÖRNEK BİR ANONİM ŞİRKETİN SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.