Business is booming.

GSYİH GSMH Nedir? GSYİH Ne Anlama Gelmektedir?

0 93

GSYİH Ne Demektir? GSMH Ne Demektir? GSYİH Nedir?GSMH Nedir? Hepimizin duyduğu fakat açıklamasını bilmediğimiz bu terimleri sizleri için araştırdık. Yazımıza bakıp detaylı bilgi alabilirsiniz.

GSYİH Nedir?

GSYİH açılımı Gayri Safi Yurt İçin Hasıla demektir.

GSYİH : Ülke sınırları içinde belli bir dönem içerisinde, o ülkenin ekonomik birimi ya da yabancı ekonomik biriminde üretimi tamamlanmamış olan tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığı demektir.

Gayri safi yurt içi hasıla hesaplama formülü:

GSYİH = tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat – ithalat).

Gayri safi yurt içi  hasıla hesaplamasına bütün veriler dahil edilmez.

Gayri safi yurt içi  hasıla hesaplamasına dahil edilmeyen veriler:

 • Ev üretimi,
 • Negatif dışsallıklar,
 • Kayıt dışı ekonomi,
 • Boş zaman faaliyetleri gibi unsurlar gayri safi yurt içi hasıla hesabına dahil edilemez.

GSMH Nedir?

GSMH; Gayri Safi Milli Hasıla kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bir ülkede belli bir dönemde (genellikle 1 yıl) o ülkenin yurttaşları tarafından üretilen mal ve hizmetlerin toplamının parasal karşılığına verilen anlamdır.

Gayri Safi Milli Hasıla’nın Formülü, Gayri Safi Milli Hasıla nasıl hesaplanmaktadır :

GSMH = GSYİH + Yurt dışında bulunan vatandaşların gelirleri – Yurt içindeki yabancıların gelirleri olarak hesaplanır.

Gayri safi milli hasıla hesaplarında esas alınan unsurlar:

Gayri safi milli hasıla hesaplanmasında esas alınan unsurlar, üretim ve hizmet alanlarıdır. Hesaplamalarda ön plana çıkan üretim ve hizmet kalemleri şu şekildedir:

 • Ticaret
 • Ulaştırma
 • İnşaat
 • Tarım
 • Sanayi
 • Haberleşme
 • Konutlar
 • Mali Kuruluşlar
 • İthalat Vergisi
 • Hizmetlerin Toplamı (Kamu ve Özel sektörü dahil olacak şekilde).

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.