Business is booming.

İşsizlik Neden Artar Neden Azalır?

0 86

İşsizlik Sorunu İçin Hangi Çözümler Uygulanmalıdır?

İşsizlik birçok sorunu beraberinde getiren toplumsal bir sorundur. İşsizliğin hem nedenleri olduğu gibi sonuçları hatta büyürse dahada ağır sonuçları vardır. İş-Kur kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaklaşık olarak 4 milyon kişinin işsizlik kaydı var. Bu rakam çok gerçeği yansıtmasa da 10 milyona yakın ülkede işsiz var. Ekonomi olumsuz olduğu için bu rakamlar son zamanlarda artış gösterdi.

İşsizlik rakamlarının artmasında ki en büyük sebepler ;

 • Üretimde yüksek oranda ithal mal kullanılması
 • İhracat oranın normal seviyelerin altında olması
 • Emtia malların üretilmemesi
 • Düzenli fabrika ağlarının kurulmaması
 • AR-GE çalışmalarının düşük seviyede olması
 • Yatırımcıyı teşvik edici politikalar uygulanmaması
 • Ticaret ve ekonomik olarak güven verici bir piyasa oluşmaması
 • Mülteci vatandaşların iş piyasasına düşük ücretle katılması
 • Lise ve yüksek öğretim ile iş piyasasının tam anlamıyla entegre olmaması
 • Doğru planlamalar yapılmaması.

İşsizlik bu neden dolayı artıyor ve toplumsal olarak hem ekonomik hem sosyolojik açıdan problemler doğuruyor. İşsizlik ile mücadele etmenin birçok yolu vardır. İşsizlik mutlaka çözülmesi gereken bir konudur. Bu konunun çözülmediği ülkelerde hem toplumsal huzur ve barış olmaz hem ülke geleceği parlak olamaz maalesef.

İşsizlik sorunu genç nüfus üzerinde de doğrudan etkilidir. Şu an yaklaşık olarak ülkenin %20 genç nüfusu işsiz. Bu rakam Avrupa ve Amerika’ya oranla çok yüksek bir rakam. Gençlerimiz iş bulmakta zorlanıyor. Bu konuda hızlı ve kesin bir şekilde adım atılması gerekiyor. Bu durum dışarıya göçe sebep olabileceği gibi gelecek nesiller içinde bir tehlike oluşturabilir.

Tarım sektörü ve sanayii sektörü bir ülkenin en büyük dinamikleri arasındadır. Ülkemiz turizm anlamında her ne kadar ilerleme gösterse de daha büyük orantıyla tarım ve sanayii sektöründe de aynı başarıyı yakalamak gerekiyor. Kırsal kesinde yaşayan vatandaşlarımız için tarım ve sanayii kesin iş kaynağı olmalıdır. Coğrafik olarak birçok toprak barındırıyoruz ve ülkemizin etrafı sularla kaplı, tarım ülkesi olmamız bizim için pozitif bir durum oluşturacaktır. En azından emtia malların üretim ağlarının fazlalaştırılması gerekmektedir.

İşsizlik Rakamlarının Azalması İçin Hangi Stratejiler İzlenmelidir ?

 • Eğitimin doğru bir şekilde planlanması
 • Emtia mallar veya ürünler için üretim ağlarının oluşturulması
 • Her bölgeye tarım ve sanayi iş imkanları oluşturulmalı
 • AR-GE çalışmalarının artması
 • Suriye’li veya mülteci vatandaşların iş gücünde ki yoğunluğunun azaltılması
 • İthal edilen mallar azaltılarak o malların üretimini yurt içinde alanlar oluşturularak yapılması.
 • İstihdam üzerinde ki vergi yükü azaltılmalıdır.

Bu adımlar atıldığı takdirde ülkede işsizlik sorunu zamanla kalmayacaktır. İşsizlik sorunu çözüldüğü takdirde ise toplumsal refah seviyesi artacak ve ülke gelişimi daha hızlı sağlanacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.