Business is booming.

Komünizm Nedir? Komünizm-Sosyalizm Farkı Nedir?

0 37

Komünizm Nedir?

Komünizm, tüm malların ortak sahibi olması gerektiği fikrini savunan bir ideoloji veya hareket olarak açıklanabilir. Latince kökenli bir kelimeden türeyen Komünizm para olmayan, sınıf farkı olmayan, devletsiz bir bir hareket olarak da açıklanabilir.

Komüniz’mi kimler savunmuştur? Komünizm ne zaman ortaya çıkmıştır? Komünizm’i hangi ülkeler uyguladı? Komünizm hakkında birçok detayı bu yazıda bulabileceksiniz.

Komünizm 20. yüzyıla damga vurmuş bir düşünce biçimidir. Üretim araçlarının ortak mülkiyet alanında olmasını düşünen bu fikir özel mülkiyet kavramının ortadan kalkması için mücadele verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Komünizm’i Savunan Ünlü Kişiler

Bu hareketi tarihte birçok insan savunduğu gibi günümüzde de bu hareketi savunan ve hatta bu hareket adı altında parti kurup seçimlere katılan insanlarda olmuştur. Komünizm bitmiş ya da eski bir şey değildir. Komünizm’i savunan insanlar arasında en ünlü kişi şüphesi Karl Marx‘dır. Karl Marx ve Friedrick Engel’in yayınladığı manifesto olan Komünist Partisi Manifesto’sunda temel amaç özel mülkiyet yerine ortak mülkiyet düşüncesidir. Bu olaydan sonra komünizm düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır.

Komünizm aslında her ne kadar yukarıda bahsettiğim iki kişi tarafından ortaya atılmış gibi düşünülse de geçmişte yapılan araştırmalara göre İslam dünyasından Eflatun olarak anılan Platon yazdığı DEVLET isimli bir eserinde ortak mülkiyet hakkını savunan birçok düşünceye yer vermiştir. Amerika’yı keşfeden ilk kabilelerde komünizm tarzı bir yaşam sürdürüyorlardı.

Komünist Kimlere Denir?

Komünist insanlar genellikle toplumda sol kesim olarak anılsa da aslında komünist insanlar komünizmi savunan sıradan insanlardır. Komünistler işçi haklarını savunan ve ayrımcılık, sınıf farkı, liyakat gibi konulara karşı çıkan insanlara denir.

Komünizm İle Yönetilen Ülkeler

Dünyada birçok yönetim anlayışıyla yönetilen ülkeler vardır. Sosyalizm, krallık, başkanlık, cumhuriyet vs. anlayışlar olduğu gibi Komünizm düşüncesiyle yönetilen birçok ülke vardır. Bu ülkelerin ekonomileri her ne kadar tartışılsa da bu ülkelerde çoğunlukla halk mutludur. Bu ülkelerde temel amaç eşitliğin sağlanmasıdır. Komünizm ile yönetilen ülkeler aşağıda verilmiştir ;

  • Çin Halk Cumhuriyeti
  • Kuzey Kore
  • Küba
  • Vietnam
  • Laos

Bu ülkelerde her ne kadar komünizm uygulansa da örneğin Çin ülkesinin Amerika ile girdiği savaşlar ile pek komünizm izlerini taşıdığını söylemek mümkün değil. Asya’da çoğu ülkede sosyalizm ve komünizm izleri olsa da hala halk ucuz iş gücüyle batı için çalışmakta ve bu ülke ideolojisine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Komünizm-Sosyalizm Bunların Farkı Nedir?

Bu iki kavramın temel farkını beraber inceleyelim. Sosyalizmden başlayacak olursak sosyalizm düşüncesinde ekonominin yani geçim durumunun halkın refahının kontrolü tamamen ülke halkının elindedir. Bu sebepten dolayı çoğunluk ne kadar veriyorsa o uygulanmaktadır. Komünizm’de ise ekonomi tek bir parti tarafından yönetilmedilir.

Kısaca özetle geçecek olursak sosyalizm ekonomi ağırlıklı bir kavramdır. Komünizm ise hem ekonomik hem politik bir kavramdır. Bu bağlamda bu iki düşünce birbirinden ayrılmaktadır.

En Ünlü Komünist Liderler

Lev Troçki : Bu isim Marksizm-Leninizm görüşünü savunmuş Stalin ile iktidar rekabetine girmiş fakat bu rekabeti kaybetmiştir. Devrim yapma fikrini sürekli savunmuş bu fikri dünyaya yaymak için çalışmalar yapmıştır.

Mao Zedong : Mao Zedong, Çin Komünist Parti’sinin kurucusudur. Aynı zamanda Mao Zedong Çin ülkesinin de kurucusu konumundadır. Zedong’un en temel amacı devleti ağaların, mafyaların, zengin ailelerin ve finansçıların elinden kurtarmaktı.

Che Guevara : Bu isim Küba tarihine adını yazdırmış bir isimdir. Che’yi neredeyse ülkemizde bilmeyen yoktur. Çoğu tşört, şapka vs siyasi ürünlerde onun resmini görürüz. Che şu anda gençlerin belirlediği bir idoldür. Amerika kıtasında eşitlik savaşı vermek için hayatı boyunca çalışmıştır. Che aradığı lideri yani Castro’yu bulunca Amerika kıtasına eşitliği getirmek için bütün gücüyle çalışmış ve orduya katılmıştır. Şu an Che bir sembol haline gelmiş ve dünyanın tanıdığı en ünlü Komünist’ler arasına girmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.