Business is booming.

Oligopol Piyasa Nedir? Rekabet Piyasaları Araştırması

0 159

Piyasalarda birden fazla model vardır. Bazı piyasaları ekonomi anlamda tek bir şirket veya kurum idare ederken, bazı piyasaları 3-4 kurum idare eder. Hatta bazı piyasalar tamamen serbesttir onlarca kurum söz hakkına sahiptir. Oligopol piyasa yapısı serbest – tekel piyasalar arasında kalmış bir piyasa diyebiliriz. Oligopol piyasanın ne olduğunu gelin birlikte inceleyelim.

Oligopol Piyasa Nedir?

Oligopol piyasada genellikle üç veya dört üretici-satıcı bulunan rekabet piyasalarıdır. Bölgenin ekonomisi bu üç veya dört üreticinin elindedir. Fiyatları genellikle bu üreticiler belirlemektedir. Kısıtlı bir üretici yapısı vardır. Bu pazarda tutunmak zordur çünkü alışılmış olmak çok zordur.

Doğal nedenlerin olmadığı yerlerde piyasalar genellikle oligopole dönüşür. Oligopol piyasanın oluşmasının en temel sebeplerinden biride tekel piyasaların yaptığı kazançlardır. Üretici için piyasayı cazip hale getirir ve bütün gücüyle üretici piyasa girmek ister. Tekel’den çıkan piyasa oligopole dönüşür.

Oligopol Piyasa Örnekleri

Oligopol piyasanın örneklerini dünyanın her yerinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu piyasalarda az sayıda satıcı bulunmaktadır. Buna istinaden piyasa kontrolü bu satıcıların elindedir. Örnek vermek gerekirse yani ülkemizden örnek verelim ; Mobil Hat şirketleri yani telekomünikasyon şirketleri en güzel örnek olacaktır. Turkcell – Vodafone – Türk Telekom bu üç şirket oligopol piyasanın en iyi örneklerindendir.

Bulundukları alanda şu anda ülke onların kontrolü altındadır. Fiyat ve finansal yönetimi aralarında ki rekabete göre şekillendiriyorlar. Bu durum Türkiye ekonomisinde bu alanda oligipol bir piyasa oluşmasına sebep olmaktadır. Bu alanda en iyi örneklerden diyebiliriz.

Yurtdışında düşünecek olursak veya dünyada düşünecek olursak Pepsi ve Coca Cola rekabeti bir oligipoldur. Bu iki büyük firma kola içeceğinde rotayı belirlemektedir. Kola’nın ekonomik durumu hakkında bu firmalar yön vermektedir. Çünkü bu alanda kontrol bu iki firmanın elindedir. Fiyatları arz ve talep dengesine göre uygun finansal şartlarına bağlı olarak düzenlerler.

Oligopol Piyasanın Özellikleri Nelerdir?

Bu piyasada genellikle az sayıda satıcı ve alıcı bulunmaktadır. Ekonomiye katkısı olan şirket sayısı bellidir. Piyasa hacmi yüksektir, firmalar büyüktür. Bu piyasaya girmek zordur. Çeşitli engeller vardır. Piyasada rekabet eden kurumları iyi analiz etmeniz gerekir. SWOT analizi yapmanız gerekir.

SWOT ANALİZİ NEDİR?

Piyasada rekabet vardır. Piyasada rekabet düşüktür çünkü satıcı sayısı bellidir ve fiyatlar dengelidir. Piyasada firmaların birbirine olan bağımlılığı diğer piyasalara göre yüksektir. Bu piyasalarda yer alan firmalar, rekabet ettiği firmalarla iş birliği içindedir. Kazan kazan ilişkisi vardır.

Oligopol Türleri – Oligopol Modelleri

Oligopol Türleri (Modelleri)

1. Anlaşmasız Oligopol Modelleri

 • Cournot Modeli
 • Bertrand Modeli
 • Edgeworth Modeli
 • Chamberlin Modeli
 • Stackelberg Modeli
 • Bowley Modeli
 • Sweezy (Dirsekli Talep) Modeli

2. Anlaşmalı Oligopol Modelleri

a. Açık Anlaşma

 • Kartel
 • Tröst

b. Zımni (Örtük) Anlaşma

 • Barometrik firma fiyat liderliği
 • Hakim firma fiyat liderliği
 • Maliyet avantajına sahip firma fiyat liderliği

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.